Zadbać o partnera – działalności sklepów franczyzobiorców cz.2

Zadbać o partnera – działalności sklepów franczyzobiorców cz.2

Kolejnym sposobem na dotarcie do nowej grupy klientów jest ścisła współpraca z architektami wnętrz. W sklepach powstają strefy architektów wyposażone w aranżatory wnętrz. Dzięki temu klienci mają możliwość skorzystania z fachowej pomocy architektów. Na potrzeby designerów firma przygotowała również tekstury produktów do programu AutoCAD, a na stronie internetowej klienci mogą znaleźć przykładowe aranżacje wnętrz zaprojektowane przez architektów współpracujących z DDD Dobre Dla Domu.

Pomocna dłoń

Nie zawsze biznes idzie świetnie. W takich sytuacjach – na wniosek franczyzobiorcy lub z własnej inicjatywy – centrala DDD podejmuje działania bezpośrednio w sklepach franczyzobiorców.

– Jeśli zachodzi taka potrzeba, spotykamy się i wspólnie z franczyzobiorcami analizujemy sytuację: zarządzanie sklepem, wyniki sprzedaży czy zarządzanie zapasami. Po takim spotkaniu franczyzobiorca otrzymuje rekomendację zmian i dzielimy się zadaniami. Większość z nich musi wykonać franczyzobiorca, ale są takie, które bierzemy na siebie, m.in.: opracowanie projektów reklam, przygotowanie planów przestawień sklepów dla lepszego wykorzystania powierzchni handlowej, przygotowanie materiałów np. do prezentacji dla projektantów wnętrz, opracowanie i przeprowadzanie indywidualnych programów szkoleniowych dla załóg sklepów itp. Po pewnym czasie sprawdzamy, co udało się osiągnąć -mówi Piotr Matluch.

Większe zaangażowanie w sklepy franczyzobiorców nie oznacza jednak rezygnacji z planów ekspansji. W tym roku DDD Dobre Dla Domu planuje uruchomić 15-20 placówek, jednak prezes Matluch zaznacza, że proces weryfikacji kandydatów będzie rygorystyczny. Od ilości ważniejsza jest bowiem jakość. Zestawiając działania optymalizacyjne z rozwojem geograficznym, firma planuje przy stabilnym rynku zwiększyć sprzedaż o mniej więcej 20 proc.

– Sądzę, że ten rok powinien być łatwiejszy, raczej nie nastąpi już regresja sprzedaży, spodziewam się nawet lekkiej tendencji zwyżkowej – konkluduje Piotr Matluch. Uważam, że ostatnie dwa lata były klasycznym odkładaniem decyzji inwestycyjnych Polaków i jeśli nie nastąpi jakiś poważny krach na rynkach zewnętrznych, ludzie powoli będą wracać do planów remontowo-wyposażeniowych. Ważnym segmentem napędzającym sprzedaż będzie budownictwo indywidualne – dodaje.

Opracował Marcin Kaleta

Facebook Comments
1 comment

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments