Silni żyją dłużej cz.3

Silni żyją dłużej cz.3

Korzystniejszy bodziec sitowy

Praktycznie rzecz biorąc, zmiany zachodzą niepostrzeżenie w trakcie zdobywania siły oraz masy mięśniowej oraz poprawiania się formy życiowej i dzieje się tak przez całe życie, o ile organizm zostanie odpowiednio „sprowokowany”

Natomiast dostrzegalne są zmiany strukturalne zachodzące w synapsach ruchowo-mięśniowych, które mają tę naturę, że mocniej reagują na bodziec siłowy niż na trening wytrzymałościowy.

Wzrost liczby białek mięśniowych jest też większy u ludzi silniejszych, ponieważ u osób o słabo rozwiniętym układzie mięśniowym nie ma takiej potrzeby. Co więcej, pod wpływem wysiłku dochodzi do rozwoju dodatkowych naczyń krwionośnych (kapilarów), dzięki czemu większy obszar ciała podlega natlenieniu.

Sita układu nerwowego

Im silniejszy jest ośrodkowy układ nerwowy (OUN), tym wolniej mięśnie podlegają procesowi zmęczenia. W tym kontekście niezwykle istotne są na przykład warunki, w jakich trwa trening lub praca stymulująca rozrost mięśni. W subiektywnie atrakcyjnych warunkach (na przykład miłe towarzystwo) zwiększeniu ulega czas aktywności zarówno układu oddechowego, jak i mięśniowego, ponieważ dochodzi do mobilizacji siły i koordynacji ruchów. Z kolei koordynacja ruchów, zależna od OUN, przyczynia się do lekkości, większej swobody podczas ćwiczeń i tym samym do zwiększania siły.

Pamięć mięśniowa to rodzaj pamięci ruchowej, nabytej w trakcie ćwiczeń. Im większy akcent stawiamy na dokładność ćwiczeń, tym lepiej nasz organizm pomaga w automatyzowaniu poprawnego ruchu, co przekłada się na uzyskaniu lepszego wyniku.

Korzyści treningowe

Siła mięśniowa ma poza tym wpływ na zwiększenie się liczby beleczek kostnych, co jest zrozumiałe, bo same mięśnie, nawet po zwiększeniu objętości, nie wytrzymałyby rosnącego obciążenia treningowego.

Elementem dodatkowym, ale również niezbędnym, jest elastyczność, o którą trzeba dbać do końca życia. Brak odpowiedniej elastyczności uniemożliwia rozwój masy mięśniowej w stopniu optymalnym, ponieważ mięśnie „ubite” mają ograniczone możliwości zarówno hipertrofii jak i hiperplazji (zwiększenia liczby włókien w mięśniu).

Zdaniem fizjologów, od tych wszystkich uwarunkowań zależy proces rozwoju suchej masy mięśniowej, w jaką może zostać wyposażona każda osoba dbająca o formę niezależnie od wieku.

Jan Wygórski

SPIS TREŚCI

http://kopalniakedytow.pl/silni-zyja-dluzej-cz-1/

Silni żyją dłużej cz.2

Silni żyją dłużej cz.3

Facebook Comments
1 comment

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments