Jak skrócić czas przenoszenia firmy?

Jak skrócić czas przenoszenia firmy?

Podejmując decyzje o zmianie adresu firmowego, należy przewidzieć wszystkie czynności, jakie musi wykonać przedsiębiorca. Potrzebny na to jest czas i energia. Ponadto musimy uwzględnić zdarzenia losowe oraz specyfikę otoczenia określonej lokalizacji nieruchomości. Czy można samemu zaplanować taki proces? Tak jest to możliwe, niestety powoduje to odciągnięcie pracowników od obowiązków zawodowych. Tracimy w ten sposób pieniądze i przestajemy skupiać się na obsłudze klientów.

Jak zorganizować przeprowadzkę firmy?

Można zdecydować się na usługi firm oferujących przeprowadzki firm. Podmioty takie pomogą stworzyć harmonogram prac oraz zaoferują usługi dodatkowe według potrzeb klienta. Podstawową usługą jest przewóz wyposażenia z poprzedniej lokalizacji do nowego budynku. Po podpisaniu umowy ustalony jest termin odbioru i dostawy oraz zarezerwowana zostaje odpowiednia ilość środków transportowych, aby obsłużyć zlecenie. Jeżeli jednak jest to duża firma, warto pomyśleć o rozszerzeniu zakresu usług. W tym wypadku dodatkowo wykonawca będzie dokonywał pakowania i po dowiezieniu na miejsce rozpakowywania. Wyposażenie zostanie ułożone w konfiguracji określonej przez klienta. Oczywiście każdy przedmiot jest zabezpieczony w odpowiedni sposób, aby uniknąć uszkodzenia podczas przewożenia. Wykonawca posiada kartony i opakowania potrzebne do wykonania usługi.

Czy wyposażenie to jedyne przedmioty przewożone przez takie firmy?

Oprócz sprzętu biurowego i wyposażenia najwyższą wartość dla firmy stanowią informacje i dane osobowe. Taka dokumentacja podlega rygorom i procedurom zarówno w jej przechowywaniu, jak i przewożeniu. Zlecając transporty danych poufnych, należy wybrać firmę przeprowadzającą przeprowadzki firm, która posiada wypracowane procedury postępowania w takich wypadkach. Muszą one być zgodne z przepisami o ochronie informacji. Dobrze jest zawrzeć w umowie klauzulę o przestrzeganiu tajemnicy handlowej. To zabezpieczy obie strony umowy podczas przeprowadzki firmowego biura w nowe miejsce.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments