Systemy żywienia bydła mlecznego

Systemy żywienia bydła mlecznego

Podstawą zapewnienia dobrostanu zwierzętom jest ich racjonalne żywienie. Aby wykorzystać w pełni potencjał produkcyjny bydła mlecznego oraz zachować je w pełnym zdrowiu konieczne jest odpowiednie dobranie paszy. Krowy spędzają aż do ośmiu godzin dziennie na jedzeniu, dlatego podawanie prawidłowej dawki pełnowartościowej paszy jest fundamentalne. Odpowiedni wybór paszy jest zależny między innymi od wieku, stanu zdrowia i oczekiwanej produkcyjności. Hodowca ma obowiązek spełnić podstawowe potrzeby mikroflory żwacza. Wyróżniamy trzy systemy żywienia bydła mlecznego.

System żywienia tradycyjnego

System ma na celu oddzielne podawanie pasz treściwych i objętościowych. Zaleca się podawanie paszy objętościowej przed treściwą. Zaletą systemu tradycyjnego jest selektywne zadawanie paszy w odpowiedniej dawce. Wadą jest natomiast ryzyko wyjadania przez krowy smaczniejszych resztek paszy, co może prowadzić do niebezpiecznych chorób metabolicznych wynikających z niedoborów składników odżywczych (na przykład ketoza, kwasica żwacza, zasadowica żwacza).

System żywienia TMR (total mixed ration)

System TMR jest zazwyczaj stosowanych w dużych gospodarstwach. TMR polega na karmieniu bydła mlecznego rozdrobnioną, pełnoporcjową pasze, będącą mieszaniną paszy treściwej, objętościowej, witamin oraz minerałów. Roczna wydajność mleczna nie przekroczy 8000 litrów bez metody TMR. Do produkcji TMR konieczny jest wóz paszowy umożliwiający mieszanie pasz oraz zadawanie ich do żłobów. Dzięki tej metodzie możliwe jest zminimalizowanie ryzyka występowania chorób metabolicznych.

System żywienia PMR (partially mixed ration)

System PMR jest to częściowo wymieszana dawka, która nie zawiera w jednej dawce wszystkich komponentów paszowych. Stosując tę metodę, nie ma konieczności tworzenia grup żywieniowych, ponieważ dawka jest układana na określoną wydajność. Krowy produkujące więcej kilogramów mleka otrzymują dodatkową porcję paszy treściwe. PMR cieszy się dużą popularnością wśród właścicieli mniejszych gospodarstw. Wadą PMR jest ryzyko odtłuszczenia się krów niskowydajnych.

 

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments