Silni żyją dłużej cz.2

Przyczyny nadal nieznane Na podstawie 16-letnich obserwacji kierownik cyklu badań, Preethi Srikanthin stwierdził, że większa masa mięśniowa dawała większe szanse przeżycia co najmniej o 20% w porównaniu z osobami słabo wyposażonymi w mięśnie. Niestety, prof. Srikanthin nie potrafił sprecyzować uzasadnienia tego zjawiska. Oświadczył, że nie wie, w jaki sposób masa mięśniowa wpływa na długość życia.