Silni żyją dłużej cz.2

Silni żyją dłużej cz.2

Przyczyny nadal nieznane

Na podstawie 16-letnich obserwacji kierownik cyklu badań, Preethi Srikanthin stwierdził, że większa masa mięśniowa dawała większe szanse przeżycia co najmniej o 20% w porównaniu z osobami słabo wyposażonymi w mięśnie.

Niestety, prof. Srikanthin nie potrafił sprecyzować uzasadnienia tego zjawiska. Oświadczył, że nie wie, w jaki sposób masa mięśniowa wpływa na długość życia.

– Być może mięśnie stanowią ochronę przeciwko wysokiemu poziomowi glukozy – dywagował niepewnie na konferencji prasowej po zbilansowaniu wyników w roku 2013 – może redukują niebezpieczny rodzaj tłuszczu zalegającego na organach, a może mięśnie produkują jakieś substancje ochronne, których jeszcze nie znamy. Ale niezaprzeczalnym faktem jest, że poziom suchej masy mięśniowej ma tu zasadnicze znaczenie. W związku z tym (cytuję dosłownie) „get up and start moving!” (wstań i zacznij się ruszać).

Optymalny metabolizm

Jak nietrudno się domyślić, wyniki obydwu eksperymentów były szeroko komentowane, głównie przez fizjologów. Podkreślali oni fakt, że przede wszystkim zwiększenie siły mięśniowej poprawia jakość życia, co z kolei wpływa na wiele funkcji fizjologicznych. Na taką poprawę wpływają zarówno ćwiczenia tlenowe (aerobowe).jak i siłowe, ale jednak te ostatnie bardziej. W konsekwencji zwiększa się adaptacja układów organicznych: nerwowego, krążenia, oddechowego i mięśniowego – do życia codziennego. Wszystko to ma na celu ustawienie optymalnego metabolizmu.

Zasadniczą rolę odgrywa jednak układ nerwowy, który oddziałuje na pozostałe układy, dostosowując je do zwiększającej się sprawności organizmu pod wpływem ćwiczeń.

SPIS TREŚCI

Silni żyją dłużej cz.1

Silni żyją dłużej cz.2

Silni żyją dłużej cz.3

Facebook Comments
1 comment

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments