Silni żyją dłużej cz.1

Silni żyją dłużej cz.1

W roku 2008 opublikowano ciekawe wyniki dwudziestoletnich badań rozpoczętych w USA w roku 1983 na „materiale” 9000 mężczyzn w wieku od 20 do 80 lat. Przedmiotem badań stała się weryfikacja hipotezy, w myśl której masa mięśniowa ma pozytywny wpływ na długość życia.

Tak śmiała hipoteza budziła od początku wątpliwości, ponieważ wiadomo było, że do przyrostu masy mięśniowej dochodzi na skutek ćwiczeń sportowych, w trakcie których dość często zdarzają się kontuzje różnego typu. Są one w stanie osłabić nie tylko układ mięśniowy, ale również tkanki należące do innych układów, co w sumie przyczynia się do osłabienia układu odpornościowego. Mimo tych wszystkich wątpliwości kontynuowano program badań przez 20 lat.

Optymistyczny rezultat badań

Badania miały charakter nietypowy, ponieważ praca naukowców zmierzała głównie do rejestrowania przypadków śmiertelnych. Oczywiście, mężczyźni zostali na początku przebadani według wszystkich możliwych kryteriów w celach rozpoznawczych, umożliwiających podział na grupy pod kątem zdrowia ogólnego oraz zasobności masy mięśniowej.

No cóż? Powiało optymizmem. W porównaniu z członkami grup najsłabszych, ryzyko zawału serca u mężczyzn dobrze umięśnionych było niższe o 50%, natomiast ogólne ryzyko śmierci zmniejszyło się o 32%.

Mięśniowe uwarunkowanie

W międzyczasie inny zespół przeprowadził podobne badania na 3695 osobach, w których obserwacji podlegały również kobiety. Zespół wystartował w roku 1989, a koniec badań odnotowano w roku 2004. Na starcie mężczyźni mieli 55 lat, a kobiety 65 lat.

Badacze postawili zupełnie inną tezę w porównaniu do tezy poprzedniej. Przyjęli za pewnik, że nadwaga u osób starszych daje w efekcie duże ryzyko śmierci. Już w trakcie badań musieli stwierdzić, że również niedowaga daje podobne zagrożenie. Natomiast pod koniec badań stało się jasne, że to nie ciężar ciała determinuje długość życia, ale czysta nieotłuszczona masa ciała. Innymi słowy: mięśnie!

Niezależnie od tego, czy ktoś ważył dużo, czy mało, to podstawą kryterium był procent mięśni w mniej lub bardziej otłuszczonym organizmie.

SPIS TREŚCI

Silni żyją dłużej cz.1

Silni żyją dłużej cz.2

Silni żyją dłużej cz.3

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments